pozytywnie nakręcone wiadomości ze śląska

ipa na świecie

International Police Association jest to stowarzyszenie neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie, a przynależność do niego zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, określonych w 1948 r. Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela, jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Ideę tę, zawartą w sentencji „Servo Per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń), próbuje obecnie materializować ponad 383 102 tyś. policjantów z 60 krajów, członków IPA

ipa w polsce

Przeniesienie do polskiej Policji idei IPA, czyli działania poprzez przyjaźń bez względu na różnice polityczne, kulturowe i wszystkie inne, stało się możliwe dopiero jako efekt polskiej transformacji ustrojowej i powołania neutralnej politycznie Policji. Już latem 1990 r. policjanci z Poznania nawiązali pierwsze kontakty z policjantami francuskimi, którzy przekazali im materiały dotyczące International Police Association oraz zapoznali z jej celami statutowymi. W tym okresie polscy policjanci przystępowali do IPA również indywidualnie, poprzez organizacje działające w Niemczech i Francji.

Wzrastające zainteresowanie IPA wśród funkcjonariuszy polskiej Policji, prowadziło nieuchronnie do powołania autonomicznej Sekcji Polskiej. 20 sierpnia 1991r., po uzyskaniu zgody wiceministra Jana Widackiego na utworzenie i działalność Sekcji Polskiej IPA, doszło do ponownego ich spotkania w Poznaniu, podczas którego wyłoniono grupę inicjatywną mającą doprowadzić do prawnego zalegalizowania Stowarzyszenia. W 1993 r., na 24 konferencji IPA w Rio de Janeiro w Brazylii, dzięki rekomendacji policjantów z Sekcji Francuskiej i Duńskiej IPA, Sekcja Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Statut Sekcji Polskiej IPA stanowi, że jej członkami mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści tych formacji. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć

śląska grupa wojewódzka ipa

Śląska Grupa Wojewódzka IPA

Śląska Grupa Wojewódzka skupia w swoich szeregach 2.410 członków i jest największą Grupą Wojewódzką Sekcji Polskiej IPA. Powstała w dniu 12 lutego 1999 roku z połączenia się w jednolity organizm trzech ówczesnych grup wojewódzkich z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic. Posiada 40 Regionów w: Będzinie, Bielsku – Białej, Chorzowie, Chrzanowie, 2 w Cieszynie, Częstochowie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, 8 w Katowicach, Kłobucku, Knurowie, Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Pszczynie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Świętochłowicach, Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Zabrzu, Zawierciu, Żorach i Żywcu.

Członkowie stowarzyszenia znani są z podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli. Szczególnie jest to widoczne na terenie województwa śląskiego, gdzie aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych zarówno poprzez własne inicjatywy i działania, jak i wsparcie dla innych organizacji, fundacji czy też działań obywateli służących poprawie bezpieczeństwa, rozwojowi demokracji i postaw obywatelskich jak również usuwaniu barier i przejawów dyskryminacji. Dzięki temu w świadomości społecznej wzrasta prestiż policji oraz stan wiedzy o zadaniach, problemach i dniu codziennym instytucji oraz ludzi, którzy je tworzą. Można bez ryzyka popełnienia błędu przyjąć również, że wzajemne kontakty nawiązywane przez policjantów z różnych krajów – budujące podstawy do autentycznych policyjnych przyjaźni, będą częstokroć owocniejsze w działaniu, niż podpisywane porozumienia międzynarodowe.

Współpracując z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi realizujemy działania tworzące więzi przyjaźni i koleżeństwa, propagujące ideę tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych, na gruncie zarówno lokalnym jak i regionalnym oraz międzynarodowym. W 2009 roku Śląska Grupa Wojewódzka IPA obchodziła 10 lat istnienia (1999 – 2009) w Polsce. Udało się zorganizować na Śląsku w ubiegłym roku 181 imprezy, w których uczestniczyło 62.560 osób. Wskazując te bezsporne korzyści z działalności stowarzyszenia IPA, nie należy również zapominać, że tego typu organizacje torowały drogę integracji europejskiej. Współcześnie, gdy jest ona wyrażana poprzez Unie Europejską, możemy jako policjanci odczuwać satysfakcję, że należymy do organizacji, która była jednym z jej pionierów. Polscy policjanci, nie ze swojej winy, w proces ten wpisali się z pewnym opóźnieniem. Aktywnością i prężnością nadrabiają jednak ten czas, który na szczęście nie został utracony bezpowrotnie.